Arbeidserfaring
Manpower AS
Mars 2004 - Juni 2004
Prosjektleder HR. avdelingen
Utlånt som prosjektleder til Manpowers HR avdeling med omorganisering og restrukturering, samt å bistå avdelingsledere med juridiske råd i personalsaker.

Elan IT ReSource AS
Desember 2000 Februar 2004
Prosjektleder Norden/Project Manager Nordic
Tilsvarende oppgaver som for Resource Manager Norge samt et overordnet ansvar for selskapets prosjekter i Norden, lønnsomhetsforbedring og kvalitetssikring av alle typer avtaler.
Personalsjef Norge/Resource Manager Norway
Gjennomføre nødvendig nedbemanning i selskapet. Bidra til videreutvikling av Elans overordnede mål og strategier for salg og rekruttering og forvaltning. Utvikling av arbeidsmetodikk, intervjumetodikk, fagsamlinger for rekrutteringspersonell i Norge og videreutvikling av rekrutteringsrollen. Omarbeide personalhåndbok samt sørge for hensiktsmessige betingelser og goder for ansatte. Kontroll og styring av lønnsutvikling i selskapet .
Avdelingsleder Technical Support Oslo
Budsjettering, salg og resultatoppnåelse. Personalansvar, ansvar for rekruttering, motivasjon, og oppfølging av ansatte. Avdelingen hadde 80 medarbeidere i oppdrag ute hos kunder.

Getronics AS/Merkantildata AS
Mars 2000 - November 2000
Leder Getronics utdanning, (tidligere NetCenter)
Daglig drift, forhandlinger med kunder, softwareselskapene og kursleverandører. Personalansvar for 30 ansatte fordelt på 5 avdelinger. Vi ble solgt til Merkantildata etter 3 mnd og jeg ledet arbeidet med å slå sammen våre skolevirksomheter med tilhørende nedbemanning og omorganisering.

Manpower AS

Mars 1986 - februar 2000
Nasjonal Rekrutteringssjef
Ansvarlig for informasjon og rutiner vedrørende søkerbehandling og prosesser, samarbeid og avtaler med eksterne rekrutteringsselskap. Rutiner og prosesser i forbindelse med rekruttering og profilering av Manpower som potensiell arbeidsgiver. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge for å profilere Manpower og sikre attraktive kandidater.
Avdelingsleder Manpowerskolen
Personalansvar for 20 ansatte. Vi solgte sluttbrukerkurs innenfor IT til Manpoweransatte og til eksterne kunder.
Seniorkonsulent, fagområdet økonomi/regnskap
Rekruttering, intervjuing av nye kandidater, ansettelse, oppfølging og utleie av kontor- og regnskaps- medarbeidere. Salg til nye og eksisterende kunder.
Personal/salgskonsulent i butikkavdelingen
Rekruttering, intervjuing av nye kandidater, ansettelse, oppfølging og utleie av butikkmedarbeidere. Salg til nye og eksisterende kunder.
Øvrige stillinger og oppgaver i konsernet:
Har jobbet på kveldstid som kursinstruktør i Manpower fra 1988 til 2000 hvor jeg har laget, videreutviklet og avholdt grunnopplæring/introduksjonskurs, servicekurs og salgskurs for ansatte. Holdt ca 50 kurs i året på kveldstid. Samtidig har jeg solgt spesialutviklede holdnings-, salgs- og motivasjonskurs til Manpowers kunder.

Bonus Kjøpesenter AS

Januar 1980 - Februar 1986
Butikksjef
Startet som ansvarlig for frukt og grønnsaksavdeling, avanserte til assisterende butikksjef i mai 82, ble butikksjef i oktober 83 med ansvar for drift av dagligvareforretning med omsetning på 21 millioner kr. Ansvar for budsjettering, økonomistyring og personalledelse.

Tidligere arbeidserfaring
Fra 1976 til 1980 har jeg hatt følgende stillinger:
J. Olsens Magasin, Julehjelp. Norsk Hageasfalt A/S, Valsefører, Myhres Dagligvare A/S, Ekspeditør, Speider Sport A/S, Ekspeditør, videre som lørdagshjelp. Myhres Dagligvare A/S, Julehjelp