Kurs

Høsten 2000
Kurs i arbeidsrett, Manpowers juridiske avdeling

1987 - 2000
Grunn- og videregående kurs i Word, Excel, PowerPoint og Outlook samt ulike driftssystemer knyttet til Manpower i ManpowerSkolen.