Nøkkelkvalifikasjoner

Over 21 års ledererfaring.

18 år med personalledelse, rekruttering, ansettelse
og utleie av medarbeidere i Manpowerkonsernet.

Bred erfaring med personalsaker, omorganiseringer,
omstilling, nedbemanning, permitteringer og oppsigelser.

17 år med utvikling og gjennomføring av kurs og opplæring.

Er handlingsorientert, leveringsdyktig, god til å
kommunisere, tillitskapende, ærlig, etisk og lojal
samt en positiv miljøskaper.

Språkkunnskaper

Norsk skriftlig og muntlig

Engelsk skriftlig og muntlig.