Verv
Juli 2000 - Juni 2004
Ansattrepresentant i styret i Manpower AS,
var ansattrepresentant også 1991-1993 og 1998 -2000.

Mars 2003 - Juni 2004
Ett av flere verneombud i Manpowerkonsernet.

Januar 1988 - August 2002
Medlem av hovedkomiteen for ManpowerStafetten.

Januar 1988 - Februar 2000
Styremedlem og aktivitetsleder i turgruppa i Trimpower