HRE Manager

HRE Manager er et digitalt styringsverktøy innen
HR-HMS, blant annet medarbeidersamtale,
klima og miljøundersøkelse, medarbeidertilfredshet
og HMS- og psykososiale undersøkelser.


Kort om programmet:

HRE-manager er en Web-basert løsning innenfor
HR- og HMS området. Programmet har flere moduler
hvorav de mest sentrale er: Medarbeidersamtale,
HMS- undersøkelse, klima- og miljøundersøkelse
samt kunde- og brukerundersøkelser.

HRE-manager er en fleksibel løsning som kan
tilpasses den enkelte bedrifts behov. Slik tilpassning
kan gjøres både av leverandør og av bedrift. Standardløsningen som leveres vil likevel fungere mer
enn godt nok for de fleste.

HRE-manager leveres med flere språkalternativer,
og bedriften kan selv velge i hvilken grad undersøkelser
som legges ut skal besvares anonymt eller ikke.

Løsningen tilfredsstiller Norsk og Europeisk Datatilsyns krav til personvern.

Mer informasjon finner du på: http://hre.senior.as