Generelt om alle kursene

Jeg legger vekt på i kurssammenheng at deltakerne selv i så stor grad som mulig skal komme frem til de ønskede svar og løsninger. Dette oppnår jeg ved at jeg inviterer til dialog, er åpen for deltakernes innspill og bruker eksempler fra deltakernes egen hverdag.

Jeg har en uhøytidlig form og bruker humor på en slik måte at deltakerne slapper av på kurset og dermed får økt utbytte. Deltakerne får regelmessige pauser, og jeg bruker gruppeoppgaver bevisst slik at de ”stilleste” deltakerne også får bidra.

I påfølgende oversikt vises noen eksempler på kurs jeg har utviklet og holdt.(noen av dem over en 13 års periode med inntil 50 kurs i året)

Det kan være greit å merke seg at innholdet i alle kurs blir tilpasset til den enkelte kundes behov og ønsker, og at eksemplene bare viser noe av det jeg har gjort.