Leder- og medarbeiderutvikling

God leder og medarbeiderutvikling ender opp med økt bevissthet og økt kunnskap både om seg selv og omverdenen. Kursene bygges opp i forhold til deltakernes ståsted og kursets innhold bestemmes av hva som vektlegges i hver enkelt situasjon.

Felles for alle kursene er at konkrete nye ferdigheter kombinert med økt selvinnsikt gir resultater som varer ut over selve kurstiden. Oppfølging i etterkant er også avgjørende for å forsterke utbyttet.

Eksempel på kurs

Introduksjonskurs
Fire timers kveldskurs for eksterne medarbeidere i Manpower AS. Kurset tok opp sentrale tema som kommunikasjon og samarbeid.

Målsetting med kurset var å sørge for forståelse og engasjement vedrørende Manpowers vektlegging av service og kvalitet.
Kurset skulle gi deltakerne en bevisstgjøring i forhold til seg selv og sin rolle i Manpower. Kurset er lagt opp med stor grad av diskusjon og medvirkning fra deltakerne og gruppearbeid.

Kursinnhold:
Manpowers
•  Visjon og forretningsidé
•  Verdier
•  Konkurransefortrinn
•  Kvalitet

Medarbeider i Manpower
•  Samspill
•  Kommunikasjon
•  Kjenne seg selv
•  Kroppsspråk