Motivasjonskurs

Motivasjonskurs alene kan ikke veie opp for dårlig ledelse, men det er heller ikke slik at medarbeidere med gode ledere ikke kan ha glede og nytte av motivasjonskurs.

En ny vinkling på ting, innspill utenfra med eksempler fra medarbeidernes egen hverdag satt på spissen, kombinert med en passe blanding av humor og alvor kan gi medarbeidere ett løft og ny giv i hverdagen.