Kurs i jobbsøk

<< Se også coaching
Kurs i jobbsøk settes sammen i forhold til deltakerenes ståsted og erfaring.

Bevisstgjøring av hva man kan og bør satse på
Hvor finnes jobbene!
CV bygging
Forberedelser til søknad
Søknadsskriving
Intervjuteknikk
Forhandling av jobbtilbud

Eksempel på kurs

Lær å presentere deg selv

Fire timers kveldskurs for eksterne medarbeidere i Manpower AS.

Målsetting med kurset var å gi deltakerne god forståelse av hva som foregår i et intervju og gjøre dem i stand til å gjennomføre intervjuer til beste for seg selv og for Manpower.
Kurset var lagt opp med stor grad av diskusjon og medvirkning fra deltakerne og gruppearbeid.

Kursinnhold
Gjennomgang av hele intervjuprosessen
Forberedelse og motivering til intervju
Hva er viktig i et intervju?
Hvordan evaluere intervjuet?