Oversikt over øvrige egenutviklede og avholdte kurs

Techpower AS:
Motivasjons- og holdningsseminar
Seminar om verdier i Techpower

Fast Search & Transfer ASA
Utarbeidelse og gjennomføring av samling for Supportmedarbeidere i FAST.

Nille AS - Tromsø
Motivasjonskurs for butikkledere i region nord.

Checkpoint Meto Norge A/S
Salgstrening og motivasjon av selgere.
Selgerrollen i Meto, fra superselger til kjedelakei?

Color Line AS
Kurs for servicepersonell i Color Scandi Line over tre dager.

Nille A/S
Gjennomføring av samlinger for butikksjefer i Nille i hele landet med tema motivasjon
Kurs for butikksjefer i hele Norge, Vanskelige samtaler
Salgs- og servicekurs for alle butikkansatte i Norge
Intervjuteknikk og personalledelse, kurs for butikksjefene i Norge
Kos med misnøye, kurs for ansatte på grossistlageret i Enebakk.
Ditt ansvar i butikken, kurs for butikkmedarbeidere i Norge..
Er Nille gode nok?, Holdninger, motivasjon og salg. Jobbet med å endre alle butikkansattes i Norges holdninger til produktene og varene de selger.

Fredrikstad Kommune
Miniseminar Kundebehandling

Vest-Agder Energi AS
Helgeseminar med tema samarbeid og service for alle ansatte i VAE. Overnatting i lavvo, lagkonkurranser utendørs, og raftingtur i tillegg til teoretisk tilnærming.

Bladcentralen ANS
Motivasjonskurs for sentralbordmedarbeidere

NCC Anlegg AS
Service og motivasjonskurs for sekretærgruppen

NetCenter AS
Kurs i presentasjonsteknikk for instruktører 3 år på rad

Oasen senter, Haugesund
Kurstittel: " Le deg flink". Motivasjon og salgsoppfriskning for alle butikkansatte i Oasen senter i regi av senterforeningen.

Heia Sykehjem
Foredrag om kommunikasjon for alle ansatte

Akademika A/S
Motivasjonskurs for butikkansatte i Akademika bokhandel

Oslo City, ved Vital Eiendomsforvaltning AS.
Kurstittel: " Le deg flink". Motivasjon og salgsoppfriskning for alle butikkansatte i Oslo City i regi av senterforeningen.

Engelsborg Cafe og Eldresenter
Kurstittel: Kan vi lære noe mer? Gi og få, gledeskurs for frivillige ved senteret.

Aetat, Holmestrand
Jobbsøkerkurs for langtidsledige i regi av Jobbklubb

OBS Varehus Løren
Foredrag om personaladministrasjon for butikksjefaspiranter.

NBT Norsk Byggvurdering & Takstinstitutt .AS
Kurs i presentasjonsteknikk.