Kurs i rekruttering

Kurs i rekruttering settes sammen i forhold til deltakerenes ståsted og erfaring.

Kursinnhold

Utforming av stillingskrav
Utforming av annonser
Behandling og vurdering av søknader
Intervjuteknikk
Praktiske tips i prosessen