Salgskurs

Fire timers kurs. Målsetting med kurset er å gi deltakerne økt forståelse for hva som skal til for å lykkes i salg og gjøre dem bevisst, på og i, sin rolle som selgere. Kurset er lagt opp med stor grad av diskusjon og medvirkning fra deltakerne og gruppearbeid.

Kursinnhold

Kommunikasjon
Oppbygging av salget
Salgsargumenter
Behandling av innvendinger
Avslutning av salget