Service-/Holdningskurs

Service og holdningskurs bygges fra gang til gang.

Innholdet i kurset blir i stor grad vinklet mot de
menneskelige aspektene og hensikten med
kurset er at deltakerne blir mer bevisst sitt ansvar
og sin rolle i forhold til for eksempel service eller
holdninger.