Definere fremtid og muligheter

Hva vil jeg, hva kan jeg?

Mange (selv uten å ha mistet jobben) er usikre på egne ferdigheter og kvaliteter.

En rådgiver som er vant til å vurdere menneskers kvalifikasjoner og kompetanse er viktig i denne delen av prosessen.

Jeg vektlegger at mennesker like ofte undervurderer egne ferdigheter som at de overvurderer seg selv.

Dersom det er ønskelig kan ferdighetsprøver for å dokumentere nivå og ferdigheter tas i bruk.