Videreutvikle ferdigheter innenfor intervjutrening og forhandling av jobbtilbud
Teoretisk og praktisk tilnærming til intervjusituasjonen.

Forberedelser til intervju, hva hvis du må ta tester,
selve intervjuet, hvilke spørsmål kan du få, hvilke kan du stille,
evaluering av intervjuet.