Videreutvikle ferdigheter innenfor jobbsøk

Det å lage en selgende CV og å skrive søknader som
vekker interesse hos en rekrutterer er en utfordring.

De færreste tenker på at personer som rekrutterer kun bruker 5-7 sekunder på hver CV/Søknad.

Konkret jobbing med kandidatens egen CV og bistand ved konkrete jobbsøknader gjennom kompetanseoverføring gjør kandidaten bedre rustet til dette.

Kunnskapsoverføring om relevante søkemotorer og bistand til å sette i gang egne søk etter relevante jobber er også en del av programmet.