Kjenne seg selv
Når man har kommet over sjokket er det viktig å raskt
starte prosessen med å bli kjent med og få tilbake troen på
seg selv igjen.

En samtalepartner man kan diskutere helt fritt med om seg selv,
både på godt og vondt bidrar til å forberede kandidaten til
å gjøre riktige veivalg for fremtiden.

Dersom det er ønskelig å benytte personlighetstester i denne prosessen tilbyr jeg det også via en av mine samarbeidspartnere.