Ny jobb
Målsettingen med hele programmet er å gjøre kandidaten
i stand til å skaffe seg ny jobb.

Jeg vil også kunne bidra med mitt nettverk slik at jeg kan sette kandidatene i direkte kontakt med bemanningsfirmaer for
raskere å kunne komme ut i nye jobber.