Definere status
Erfaringsmessig er det et sjokk å motta beskjed om at
man mister jobben.

Hjelp til å sortere tanker og følelser er viktig i starten på
en slik prosess.

Mange bruker mye tid og krefter på å lete etter svar på
hvorfor akkurat de har blitt valgt.

Målsetting er å hjelpe kandidaten til å sette ord på følelsene
sine og til å akseptere og forstå at nedbemanningen ikke
er relatert til den ansattes verdi, ytelse på arbeidet eller
øvrige forhold relatert til den ansatte selv.