Forretningsidé

Firmaets forretningsidé er å tilby ledere av små og mellomstore bedrifter bistand innenfor personalområdet/HR-sektoren samt å tilby anerkjente, kvalitetssikrede produkter som har relevans for HR/personalarbeid.

Det er bare Gundersen skal være ledelsens rådgiver og sparringspartner, deltaker eller ansvarlig for gjennomføring av personalsaker og prosjekter.

Firmaet skal også bistå personalavdelinger i store bedrifter på prosjektbasis.

Det tilbys også kontinuerlig oppdatering på lover og regler knyttet til personalområdet/HR-sektoren, coaching for ansatte som rammes av nedbemanning samt kurs og events for ansatte.