Utvikling og/eller kvalitetssikring av ansettelseskontrakter

Mange bedrifter har ansettelseskontrakter som i
det daglige fungerer helt greit.

Det er først når problemer oppstår at man ser hva
som enten burde ha stått eller ikke stått i kontrakten.

Mange skriver inn personalgoder og lignende i kontraktene,
og dermed er de forhindret fra å redusere eller fjerne goder i ettertid.

Jeg går igjennom dine kontrakter og kvalitetssikrer innholdet.
Dersom din bedrift ikke har skriftlige ansettelseskontrakter
(noe lovverket pålegger) lager jeg forslag til dette for deg.