Utvikling og/eller kvalitetssikring av rutiner for HMS og internkontroll

Alle bedrifter er pålagt å følge arbeidsmiljøloven.
Å oppfylle lovens krav til HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
og internkontroll oppleves av mange som tidkrevende og vanskelig.

Når man begynner å jobbe med dette ser man at det i stor
grad handler om å lage gode rutiner for en del områder
og sikre at hele organisasjonen lærer av hendelser som oppstår ved å sette alt i system tilgjengelig for alle.

Dersom ett uhell eller en ulykke skulle skje er det godt
å vite at man på forhånd har gjort det man kunne for å
forbygge dette.

Dersom du ønsker bedre oversikt og kontroll på bedriftens HMS arbeid, å være i forkant på ansattes vilje til å følge de oppsatte relger bør du ta en titt på verktøyet jeg er forhandler av: HRE Manager