Utvikling og/eller kvalitetssikring av lederhåndbok:
Dersom din bedrift er av et slikt omfang at du har
flere ledere ansatt vil det være effektivt å ha en god lederhåndbok.

Denne vil i tillegg til fordelene beskrevet over også
fungere som en ”avtale” mellom deg og dine ledere
på viktige punkter for deg som leder.