Utvikling og/eller kvalitetssikring av medarbeidersamtaler

Mange dropper medarbeidersamtale helt eller
gjennomfører samtalen (fordi man skal) uten
å synes at den har noen verdi.

Noen hevder også at de har medarbeidersamtaler
hver dag.

Medarbeidersamtaler utført riktig gir både leder og
ansatt ett håndfast bevis på status nå og hva som skal
være forbedringsområder fremover.

Jeg gir deg innsikt og hjelpemidler slik at du oppnår dette
i dine fremtidige medarbeidersamtaler.

Dersom du virkelig ønsker å effektivisere og forbedre medarbeidersamtalene samt sikre at både ledere og medarbeidere får større utbytte av samtalene bør du ta en titt på verktøyet jeg er forhandler av: HRE Manager