Utvikling og/eller kvalitetssikring av personalhåndbok og goder

Svært mange bedrifter har ikke personalhåndbok.

Dette innebærer ofte at lover og regler tolkes og
praktiseres forskjellig fra gang til gang, det blir tilfeldig
hvilke goder medarbeidere får og det er usikkerhet
om hva som egentlig gjelder.

En god personalhåndbok beskriver i tillegg til hvilke
goder bedriften tilbyr også plikter og regler som gjelder
de ansatte med hensyn til for eksempel ferie, feriepenger,
sykdom, etc. og fungerer som oppslagsverk for alle.

Det er god økonomi i å praktisere regler i henhold
til lovverket, og likt hver gang.

Med en god og entydig personalhåndbok slipper du
diskusjonene med dine ansatte og du unngår forskjellsbehandling samt at du kan gjøre endringer i personalgoder uten å måtte si opp de ansattes kontrakter.