Om navnevalget
Når man oppretter et enkeltpersonsforetak krever loven at man har slektsnavnet sitt med i firmanavnet.

”Gundersens personal, nedbemanning og motivasjon” hadde ikke noen god klang, og siden det er vanskelig å beskrive hva jeg gjør med to ord ble navnet til slutt: Det er bare Gundersen!

Siden firmaet består bare av meg er jo navnet beskrivende og sant.

I tillegg ønsker jeg at det skal være lett å tenke på når
du har et problem: Hvem kan hjelpe meg med dette?
Jo, det er bare Gundersen.

Navnevalget skal også signalisere en porsjon ydmykhet.

Til sist, humoristisk ment, tenkte jeg at hvis firmaet gikk dårlig, kunne jeg døpe det om til: det er ikke bare bare Gundersen.