Ansettelser

Både når du annonserer etter, og i neste omgang
ansetter mennesker, finnes det nye lover som ikke alle
har fått med seg.

Jeg setter deg inn i regelverket slik at du unngår problemer i etterkant.