Lover og regler
Det finnes uttallige lover og regler som regulerer arbeids- og ansettelsesforhold.

Disse endres ofte, og det er en utfordring å beholde oversikten
til enhver tid.

For å kvalitetssikre mitt eget arbeid har jeg ett tett samarbeid
med en advokat med arbeidsrett som sitt spesialfelt.

Dette gir meg trygghet for at jeg har korrekte tolkninger av nye lover, og at jeg ikke selv går glipp av en viktig lovendring.

Dette kommer deg som kunde med årsavtale til gode ved at
du selv blir raskt oppdatert og det kommer alle kundene
som leier meg inn på prosjektbasis til gode ved at jeg er oppdatert til enhver tid.