Nedbemanninger gjennom permitteringer eller oppsigelser
Når en bedrift sliter kan enten midlertidig eller permanent
nedbemanning være ett nødvendig virkemiddel.

I begge tilfeller er det viktig at menneskene ivaretas på best mulig måte, og at prosessene blir håndtert korrekt i henhold
til lovverket.

Kravene er mange og fellene ennå flere.

Det siste man trenger i en slik situasjon er å enten måtte
betale den ansatte lønn likevel, grunnet formelle feil i
dokumentene eller havne i en rettssak og ende opp med
å tape saken.

Like viktig som følelsene som settes i gang hos medarbeidere som berøres direkte av slike saker er påvirkningen på de øvrige ansatte som er igjen.

.Profesjonell bistand helt i fra starten på slike prosesser kan spare mange penger og uønskede resultater.

Nedenfor ser du noe av det du må passe på:
Permittering

Når er det lov å bruke permittering og når må du velge oppsigelse, hva er saklig grunn, hvem kan permitteres
eller sies opp, hvilke frister gjelder for varsling av
permittering, hva må stå i ett formriktig permitteringsvarsel,
hvor lenge må du som arbeidsgiver betale lønn ved
permittering, og hvilke rettigheter har medarbeideren i
en slik situasjon?


Oppsigelse grunnet forhold ved bedriften
Hva er saklig grunn for oppsigelse, hvem kan sies opp,
hvordan skal utvelgelsen dokumenteres, hva må stå i en
formriktig oppsigelse, hvor lenge må du som arbeidsgiver
betale lønn ved en oppsigelse (og hvor mye) og hvilke
rettigheter har medarbeideren i en slik situasjon?

Oppsigelse grunnet forhold ved den ansatte
Hva er saklig grunn for oppsigelse, hvordan skal forholdene dokumenteres, hva må stå i en formriktig oppsigelse,
hvor lenge må du som arbeidsgiver betale lønn ved en
oppsigelse (og hvor mye) og hvilke rettigheter har
medarbeideren i en slik situasjon?

Avskjed
Hva er saklig grunn for avskjed, hvordan skal forholdene
dokumenteres, hva må stå i en formriktig avskjed, hvor lenge
må du som arbeidsgiver betale lønn ved avskjed (og hvor mye)
og hvilke rettigheter har medarbeideren i en slik situasjon?