Rekruttering

Riktig rekruttering krever gode systemer og prosedyrer.
Dersom du ønsker hjelp til å utvikle eller kvalitetssikre
prosedyrene dine, kan jeg bistå med dette.
Se også avsnittet: utvikling/og eller kvalitetssikring av intervjusystem.

Du kan få hjelp til følgende: lage en kravspesifikasjon
til stillingen, å utforme annonsen (med tekster som ikke
bryter loven), administrere og behandle søknader og søkere,
grovsiling av søkere, intervjuing av søkere,
referansekontroll av søkere og eventuelt sluttintervju av dine egne finalekandidater.

Dersom du ønsker å benytte evnetester eller personlighetstester
tilbyr jeg dette via en av mine samarbeidspartnere.
Alt administrativt arbeid, som å sende ut svar på at søknad
er mottatt, og brev til de som ikke fikk jobben i etterkant kan
jeg også gjøre for deg.

Dersom du benytter deg av ett eller flere eksterne
rekrutteringsfirmaer og ønsker en koordinering og eller
kvalitetssikring av disse, bistår jeg gjerne med det også.