Vanskelige samtaler

Det å planlegge og gjennomføre vanskelige samtaler
er for mange en utfordring.

Noen lar være å ta opp vanskelige ting mens andre
buser ut der og da uten tanke på om det er riktig tid
og sted. I førstnevnte tilfelle er det bare du som går
og ergrer deg, i sistnevnte tilfelle er det lett å miste
”problemet” av syne, slik at man ”tar spilleren i stedet
for ballen”.

Dette gir sjelden ønsket effekt.

Mange ville oppnådd bedre resultater ved å planlegge
samtalen først, og dermed også sikre at samtalen
foregår i kontrollerte omgivelser, på et passende tidspunkt
og at den ender opp i en plan for hvordan og når endringer
skal ha skjedd.

Ved planlegging og dokumentasjon sikrer du at du kan,
dersom endringer ikke skjer, gjøre noe med problemet.