Produktoversikt
HRE Manager

HRE Manager er et digitalt styringsverktøy innen HR-HMS, blant annet medarbeidersamtale, klima og miljøundersøkelse, medarbeidertilfredshet og HMS- og psykososiale undersøkelser.

Les mer om HRE Manager her:

Webcruiter

Riktig verktøy gir riktig kandidat.
WebCruiter er markedets mest fleksible, helhetlige og faglig forankrede verktøy for å gjennomføre profesjonelle rekrutteringsprosesser. Den webbaserte løsningen gir kort implementeringsprosess kombinert med høy grad av mulighet for skreddersøm og integrasjon med andre systemer.

Les mer om Webcruiter her:

Personlighets og evnetester

Personlighetstestene og evnetestene er utarbeidet
av SHL og tilbys via en av SHLs sertifiserte samarbeidspartnere.
Bestilles hos Det er bare Gundersen.

For å se pdf brosjyre med nærmere beskrivelse av hver test, klikk på linken i navnet til testen i oversikten.

Les mer om de enkelte testene her.