CCSQ
Personlighetstest for service- og tjenestesektoren.
Spesielt rettet mot personale som skal ha omfattende kundekontakt

OPQ32
Personlighetstesten!
Beskriver en persons typiske måte å handle, tenke og føle på i en yrkesmessig sammenheng.

Evnetester
Evnetester med relevante og utfordrende oppgaver gir kandidatene anledning til å prøve seg under like forhold, på en objektiv og rettferdig måte