Rådgivning og bistand
Jeg kan lage eller kvalitetssikre en rekke type
dokumenter innenfor HR.

<<Les mer om dette her:

Jeg gir råd til ledere, deltar i prosesser sammen
med ledere eller gjør hele prosesser på vegne av ledere innenfor de fleste personalsaker.

<<Les mer om dette her:

Årsavtale

Dersom du ønsker en avtale om kontinuerlig
oppdatering på lover og regler innenfor HR kan
jeg bistå med dette.

<<Les mer om dette her: