Visjon

Det er bare Gundersen skal bidra til økt lønnsomhet
hos sine kunder, ved at kundene skal kunne bruke sin
tid på å drive firmaet og slippe å bruke mye tid på personalområdet.

Kundene skal unngå å bryte lover eller gjøre feil i personalarbeidet som enten skaper misnøye
blant de ansatte eller koster mye penger å rette opp.

Kundene skal oppleve en enklere hverdag, ved å ha kvalitetssikret eksisterende prosesser og materiale eller
å få laget og strukturert sine prosesser og materiale.