Webcruiter

Riktig verktøy gir riktig kandidat
WebCruiter er markedets mest fleksible, helhetlige og
faglig forankrede verktøy for å gjennomføre profesjonelle rekrutteringsprosesser. Den webbaserte løsningen gir
kort implementeringsprosess kombinert med høy grad
av mulighet for skreddersøm og integrasjon med andre systemer.

Utfordringer i en rekrutteringsprosess
De fleste virksomheter møter mange utfordringer i
forbindelse med prosessene knyttet til rekruttering av medarbeidere.

Typiske utfordringer kan være
Høye kostnader knyttet til utarbeidelse,
distribusjon og kjøp av stillingsannonser

Lang respons- og behandlingstid pga manglende informasjonstilgang og mange manuelle prosesser
og manuelle registreringer

Vanskelig å skape et fungerende internt arbeidsmarked
med oppdatert og korrekt personalia, CV og jobbønsker

WebCruiters løsninger adresserer alle disse utfordringene,
og mange flere. Mer enn fire års utvikling med tett
tilknytning til flere av Norges ledende fagmiljøer innen rekruttering og HR, har gjort oss i stand til å utvikle og
levere en unik løsning.

Prismodell og forutsigbarhet
WebCruiter gir store effektiviseringsgevinster
og lave og forutsigbare kostnader. De fleste kunder
opplever å ha tjent inn investeringen i løpet av seks
måneder.